Programma

Blokkenschema
Voor een globale indeling van de wedstrijddagen is het blokkenschema hier te downloaden.


Uitgeschreven nummers
Voor niet NK nummers zijn de vermelde bloknummers het blok van de finale van het betreffende nummer. Voor NK-nummers is dit het eerste roeimoment, de time-trial.

Vrijdag

20-04-2018
Wedstrijdnummer Naam Toevoeging Blok
001 HE 2- Heren elite twee-zonder NK 6
002 HSB 2- Heren senioren B twee-zonder NK 6
003 HE 1x Heren elite skiff NK 3
004 HSB 1x Heren senioren B skiff NK 3
005 LHE 2- Lichte heren elite twee-zonder NK 6
006 LHSB 2- Lichte heren senioren B twee-zonder NK 6
007 LHE 1x Lichte heren elite skiff NK 3
008 LHSB 1x Lichte heren senioren B skiff NK 3
009 DE 2- Dames elite twee-zonder NK 5
010 DSB 2- Dames senioren B twee-zonder NK 5
011 DE 1x Dames elite skiff NK 2
012 DSB 1x Dames senioren B skiff NK 2
013 LDE 1x Lichte dames elite skiff NK 2
014 LDSB 1x Lichte dames senioren B skiff NK 2
015 J18 2- Jongens achttien twee-zonder NK 4
016 J18 1x Jongens achttien skiff NK 8
017 J16 1x Jongens zestien skiff NK 8
018 M18 2- Meisjes achttien twee-zonder NK 7
019 M18 1x Meisjes achttien skiff NK 1
020 M16 1x Meisjes zestien skiff NK 1

Zaterdag

21-04-2018
Wedstrijdnummer Naam Toevoeging Blok
101 HEj 4+ Heren eerstejaars vier-met EJK 18
102 HEj 8+ Heren eerstejaars acht EJK 13
103 HDev 2x Heren development dubbeltwee Dev 16
104 HDev 4- Heren development vier-zonder Dev 18
105 HG 4+ Heren gevorderde vier-met 12
106 LHEj 4+ Lichte heren eerstejaars vier-met EJK 17
107 LHEj 8+ Lichte heren eerstejaars acht EJK 14
108 LHDev 2x Lichte heren development dubbeltwee Dev 18
109 LHDev 4- Lichte heren development vier-zonder Dev 17
110 LHG 4+ Lichte heren gevorderde vier-met 13
111 DEj 4+ Dames eerstejaars vier-met EJK 17
112 DEj 8+ Dames eerstejaars acht EJK 12
113 DDev 2x Dames development dubbeltwee Dev 16
114 DDev 4- Dames development vier-zonder Dev 18
115 DG 4+ Dames gevorderde vier-met 14
116 LDDev 2x Lichte dames development dubbeltwee Dev 18
117 LDEj 4* Lichte dames eerstejaars dubbelvier-met EJK 14
118 M16 2x Meisjes zestien dubbeltwee 14
119 M18 2x Meisjes achttien dubbeltwee 13
120 J16 2x Jongens zestien dubbeltwee 18
121 J18 2x Jongens achttien dubbeltwee 17
125 LHG 2- Lichte heren gevorderde twee-zonder 16

Zondag

22-04-2018
Wedstrijdnummer Naam Toevoeging Blok
201 HB 1x Heren beginner skiff 16
202 HB 4+ Heren beginner vier-met 15
203 HB 8+ Heren beginner acht 13
204 HG 2- Heren gevorderde twee-zonder 16
205 HG 2x Heren gevorderde dubbeltwee 16
206 HGb 4- Heren gevorderde B vier-zonder 12
207 HG 4- Heren gevorderde vier-zonder 12
208 HG 4+ Heren gevorderde vier-met 13
209 HE 8+ Heren elite acht 17
210 LHB 1x Lichte heren beginner skiff 17
211 LHB 4+ Lichte heren beginner vier-met 15
212 LHB 8+ Lichte heren beginner acht 13
214 LHG 2x Lichte heren gevorderde dubbeltwee 15
215 LHGb 4- Lichte heren gevorderde B vier-zonder 12
216 LHG 4- Lichte heren gevorderde vier-zonder 12
217 LHE 8+ Lichte heren elite acht 16
218 DB 1x Dames beginner skiff 16
219 DB 4+ Dames beginner vier-met 16
220 DB 8+ Dames beginner acht 12
221 DG 2- Dames gevorderde twee-zonder 17
222 DG 2x Dames gevorderde dubbeltwee 16
223 DGb 4- Dames gevorderde B vier-zonder 12
224 DG 4- Dames gevorderde vier-zonder 12
225 DG 4+ Dames gevorderde vier-met 12
226 DE 8+ Dames elite acht 15
227 LDB 1x Lichte dames beginner skiff 17
228 LDB 4* Lichte dames beginner dubbelvier-met 13
229 LDG 2x Lichte dames gevorderde dubbeltwee 15
230 LDGb 2x Lichte dames gevorderde B dubbeltwee 15
231 M16 4* Meisjes zestien dubbelvier-met 15
232 M18 4x Meisjes achttien dubbelvier-zonder 11
233 M18 8+ Meisjes achttien acht 17
234 J16 4* Jongens zestien dubbelvier-met 17
235 J18 4x Jongens achttien dubbelvier-zonder 12
236 J18 8+ Jongens achttien acht 15