Vaarregels

Dit jaar zijn onderstaande bepalingen van toepassing met betrekking tot de vaarregels. Afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de wedstrijd kan besloten worden de baan anders in te delen. Dit kan zelfs tijdens de dag gebeuren als de windrichting te sterk draait. Bij een andere indeling zullen afwijkende verkeersregels bekend gemaakt worden op deze pagina.


Algemen bepalingen en vaarregels

  • Trainen: Het is op beide wedstrijddagen niet toegestaan te trainen op de baan. De baan wordt een half uur na de laatste race vrijgegeven.
  • Oproeien: Oproeien dient te geschieden in de oproeibaan, deze is afhankelijk van de baanindeling (zie baankaarten).
  • Warmroeien: Warmroeien is toegestaan tussen de 250 en 1250 meter in de oproeibaan (zie baankaarten)
  • Uitroeien: Uitroeien is mogelijk tussen de 1500m en 2000m in de oproeibaan (zie baankaarten).
  • Overtredingen: Overtreden van de verkeersregels kan bestraft worden.
  • Weersomstandigheden: Als de weeromstandigheden dat vereisen kunnen de wedstrijden in de banen 3 t/m 8, in de banen 1 t/m 6 of op vier banen in plaats van zes banen worden gestart. Op dat moment zullen afwijkende verkeersregels bekend gemaakt worden op de baan.

Vrijdag: Time trial op baan 7, uitwijken naar baan 6
De time trials worden geroeid in baan 6 met baan 5 als uitwijkbaan. Baan 7 is verboden gebied. Zie hieronder de baankaart.


Zaterdag / zondag: Boord-aan-boordraces onder aangepaste omstandigheden (banen n.t.b.)
De boord-aan-boordwedstrijden worden geroeid over baan 1-6. Warmroeien in baan 0. Zie hieronder de baankaart.