Vaarregels

Dit jaar zijn onderstaande bepalingen van toepassing met betrekking tot de vaarregels. Afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de wedstrijd kan besloten worden de baan anders in te delen. Dit kan zelfs tijdens de dag gebeuren als de windrichting te sterk draait. Bij een andere indeling zullen afwijkende verkeersregels bekend gemaakt worden op deze pagina.


Algemeen bepalingen en vaarregels

  • Trainen: Het is op beide wedstrijddagen niet toegestaan te trainen op de baan. De baan wordt een half uur na de laatste race vrijgegeven.
  • Oproeien: Oproeien dient te geschieden in de oproeibaan, deze is afhankelijk van de baanindeling (zie baankaarten).
  • Warmroeien: Warmroeien is toegestaan tussen de 250 en 1250 meter in de oproeibaan (zie baankaarten).
  • Uitroeien: Uitroeien is mogelijk tussen de 1500m en 2000m in de oproeibaan (zie baankaarten).
  • Overtredingen: Overtreden van de verkeersregels kan bestraft worden.
  • Weersomstandigheden: Als de weersomstandigheden dat vereisen, kunnen de wedstrijden in de banen 3 t/m 8, in de banen 1 t/m 6 of op vier banen in plaats van zes banen worden gestart. Op dat moment zullen afwijkende verkeersregels bekend gemaakt worden op de baan.

Vrijdag: Time trial

De time trials zullen verroeid worden in baan 1 met uitwijken naar baan 0. Baan 2 is verboden verbied. Oproeien in baan 7. Zie ook de baankaart hieronder.


Zaterdag / zondag: Boord-aan-boordraces
Regulier baangebruik is baan 1-6. Als de omstandigheden daarom vragen kan hiervan worden afgeweken.